divendres, 9 de gener de 2015

MIDDLE AGES. Social Sciences in English. 2nd ESO

This year we are enroled in a GEP project, that means Grup d'Ensenyament plurilingue... We have been working on it over the months of November and December.  Sinéad, our conversation assistant helped us in some lessons.

Students watched a video about the Middle Ages to help them think  towards feudalism, manors, nobles, monks, peasants and craftsmen. They worked in groups of 5 people, in a collaborative way. We used the Social Sciences Class and Google sites, so that the students learnt  the different tasks and the web sites  pages they had to use.

In the first part, they recalled specific information from  the video. They  carried out  an internet search using different websites to find out  the way of life and relationship between nobles, monks, peasants and craftsmen.

They filled in a  quiz, anddid   a crossword to explore the Middle Ages further and deeper and the shared the information with  their classmates. Finally, they gave  a presentation about the Middle Ages, and shared it with their mates.

In the second part, some groups created a  short role playing about some of the ceremonies and activities of feudalism, but we could'nt perform it because we didn't have enough time before the Christma's holidays. 

Now, we are working to  make a video about the Middle Ages, similar to the one they watched at the beginning,  and  our intention is to upload it  on yYutube.

We hope  to continue with the project next year and to work not only  on the Middle Ages, but also  on the Renaissance. 

Here you have some of their projects.  

Peasants

Monks 

Noblemen 

Craftsmen
recuperacions de Ciències Socials Cursos anteriors. 2014-15

S’ha de presentar un dossier el dia de l’examen, amb els exercicis i mapes que s’indiquen a continuació per a cada nivell.

El dossier val un 50%, l’altre 50% s’obtindrà de la realització d’una prova on es preguntaran els conceptes que es van treballar al llarg del curs anterior.

Perquè es pugui fer la mitjana, cal que la nota de l’examen i/o del dossier no sigui inferior a 3.

Primera convocatòria:

Dimecres, 14 de gener del 2015 17 a 18h Aula 12

Segona convocatòria:

Dimecres, 13 de maig del 2015 17 a 18h Aula12

L’alumne/a que no aprovi en aquestes convocatòries haurà d’examinar-se en el mes de setembre.Exercicis del dossier:PRIMER D’ESO

1. LA TERRA, PLANETA DEL SISTEMA SOLAR. Pàgina 12: Exercicis1,2,3,5,7 i 8
2. LA REPRESENTACIÓ DE LA TERRA. ELS MAPES. Pàgina 24: Exercicis 1,2,3,4,5,6 i 7
3. LES FORMES DE LA TERRA. Pàgina 46: Exercicis 1,2,3,4,6 (a, b, c, d, e, f, g) i 7
4. RIUS I MARS. Pàgina 58: Exercicis 1,2,3,4 i 7
5. TEMPS I CLIMA. Pàgina 70: Exercicis 1,2,3,5 i 9
6. CLIMES I PAISATGES DE LA TERRA. Pàgina 90: Exercicis 1,2,3,4,5,6,7 i 8
7. CLIMES I PAISATGES D’EUROPA I ESPANYA. Pàgina 100: Exercicis 1 i 2
8. SOCIETAT I MEDI AMBIENT. Pàgina 118. Exercicis 1,2 i 3
9. PREHISTÒRIA. Pàgina 150. Exercicis 1,2,3,5,7,8 i 9
10. MESOPOTÀMIA I EGIPTE. Pàgina 170: Exercicis 1,2 i 3
11. EL MÓN GREC. Pàgina 188: Exercicis 1,2,3,4 i 7
MAPES FÍSICS DE TOTS ELS CONTINENTS. Cal omplir els noms personalment!!
Els mapes muts es poden baixar del blog de Ciències socials iespgironasocials.blogspot.com

SEGON D’ESO

Els exercicis del tema 1 s’han de fer utilitzant el llibre de Primer d’ESO, els dels altres temes s’han de fer amb el llibre de Segon d’ESO.
1. ISLAM I AL-ANDALUS. Pàgina 18: Exercicis 1,2,3,4b, 5 i 8
2. L’EUROPA FEUDAL. Pàgina 40: Exercicis 1,2,3,4,5,6, i 7
3. LA CIUTAT MEDIEVAL. Pàgina 60: Exercicis 1,2,3,4 i 7
4. ELS ORÍGENS DE CATALUNYA. Pàgina 76: Exercicis 1,2(8) i 6
5. CATALUNYA DINS LA CORONA D’ARAGÓ. Pàgina 91: Exercicis 1,2(1,2,3,4 i 5)
6. ORÍGENS I EXPANSIÓ DE LA CORONA DE CASTELLA. Pàgina 110: Exercicis 1,2(1,2,3,4 i 5).
7. EL NAIXEMENT DEL MÓN MODERN. Pàgina 128: Exercicis 1,2,3,4b,5 i 6
8. ELS DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICS: L’IMPERI AMERICÀ. Pàgina 158: Exercicis 1,2,3 i 7
MAPES POLÍTICS: Europa, Àsia, Àfrica, Amèrica, Oceania, Espanya (comunitats autònomes i províncies), Catalunya (comarques). Cal omplir els noms personalment!!
Els mapes muts espoden baixar del blog de Ciències Socials:iespgironasocials.blogspot.com


TERCER D’ESO

1. EL RELLEU, MARC FÍSIC DE LES ACTIVITATS HUMANES. Fer una llista bilingüe (català i castellà) de totes les paraules relatives al relleu que surten en aquest tema. Definir el significat de cadascuna.
2. ELS PAISATGES DE LA TERRA. Pàgina 36: Exercicis 1,2,3,5 i 7
3. NATURA I SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS, IMPACTES. Pàgina 52. Exercicis 1,2,3 i 5
4. L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATS. Pàgina 76: Exercicis 1,2,3 i 5
5. LA UNIÓ EUROPEA. Pàgina 96: Exercicis 1,2, i 4
6. LORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI. Pàgina 112: Exercicis 1,2 i 3
7. L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS. Pàgina 130: Exercicis 1,2,3 i 4
8. L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCA. Pàgina 150: Exercicis 1,2,3 i 5
9. L’ENERGIA I LA INDÚSTRIA. Pàgina 170: Exercicis 1,2,3 i 4
10. LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI. Pàgina 192. Exercicis 1,2, i 3
11. L’ECONOMIA ESPANYOLA. Pàgina 212. Exercicis 1,2 i 3
12. L’ECONOMIA CATALANA. Pàgina 234: Exercicis 1,2 i 4
13. MAPES: Físics i polítics de tots els continents, Espanya i Catalunya. Cal omplir els noms personalment!!
Els mapes muts es poden baixar del blog de Ciències Socials:iespgironasocials.blogspot.com